Oppdatering

Du har nå kommet til Kor i all verdens nettside.

Dessverre blir ikke denne nettsiden oppdatert like ofte lenger, så vi vil gjerne vise til den aktive facebook siden vår: https://www.facebook.com/koriallverden/.

Du kan også kontakte vår nåværende styreleder Magnus Sverkeli på tlf: 418 44 345 og kontakte oss på koriallverden@gmail.com.

-Svein Nyvoll
Webansvarlig